Search
   
纖維繩.膠絲繩.輕尼龍繩.純尼龍繩
 

防銹劑

維德加(Rivolta)有油性及蠟質防銹劑,適合所有機械、模具、製成品及半製成品的防銹保護。

  • K.S.P. 防銹油性保護劑
  • K.S.P. 130 防銹去水油性保護劑
  • K.S.P. 204 持久防銹油性保護劑
  • K.S.P. 305 防銹纖薄蠟質噴霧劑
  • K.S.P. 312 持久防銹蠟質噴霧劑
  • K.S.P. 317 持久大面積防銹蠟質保護劑
  • K.S.P. 325 最持久大面積防銹蠟質保護劑

防銹劑
K.S.P.
K.S.P. 130
K.S.P. 204
K.S.P. 305
K.S.P. 312
K.S.P. 317
K.S.P. 325
 

© 2016 All rights reserved. Cheung Hing Lifting Components (HK) Ltd
Designed by Circus Design