Search
   
纖維繩.膠絲繩.輕尼龍繩.純尼龍繩
 

揮發性碳氧化合物清潔劑

維德加(Rivolta)揮發性碳氫化合物清潔劑適用於清潔所有生產設備和場地。

  M.T.X. 低揮發性強力清潔劑
  M.T.X. 100 高揮發性特效清潔劑
  • M.T.X. 60 Forte 高揮發性特強去污清潔劑
     
  美國NSF認證產品,適合食品、醫藥、印刷、玩具、注塑及衛生要求較高的行業應用。

揮發性碳氧化合物清潔劑
M.T.X.
M.T.X. 100
M.T.X. 60 Forte
         

© 2016 All rights reserved. Cheung Hing Lifting Components (HK) Ltd
Designed by Circus Design