Search
   
纤维绳.胶丝绳.轻尼龙绳.纯尼龙绳
 

电梯钢丝绳

电梯钢丝绳一般是指用在电梯起升或辅助用途的钢丝绳。较常用的电梯钢丝绳规格为8 x S(19) + FC或8 x S(19) + IWRC,直径由8毫米至16毫米等。


电梯钢丝绳
8 x S (19) + FC
8 x W (19) + MXC
8 x S (19) + IWRC
         

© 2016 All rights reserved. Cheung Hing Lifting Components (HK) Ltd
Designed by Circus Design